مشاهده همه
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra

الهام گرفته از سیستم مدولار
با ساختار داخلی چوبی _فلزی  و همچنین سیستم فنری بند الاستیک خود که از به هم پیوستن قطعات پازلی ظریف به وجود می آید و با انتخاب رنگ پارچه دلخواه شما همراه ترکیب طلایی و نقره ایی آن به فضای خانه ظاهری لوکس الهام می بخشد.

ویژگی های فنی