مشاهده همه
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra

 ست مبلمان نیواستاسل یک کار بسیار جذاب و یونیک است  که شامل ۲ عدد مبل تکی و ۲ عدد کاناپه با نشیمنی فوقالعاده راحت است -

 مبلمان نیواستایل هم کار رسمی بودن و پذیرایی و هم مدرن و راحتی بودن را برای شما انجام می دهد. -
 

 

 

ویژگی های فنی