میز عسلی 3 تیکه الومینیومی در دو طرح متفاوت

ویژگی های فنی