مشاهده همه
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra

میز ساپلی صفحه میز ساپلی افریقایی با قدمت ۳۵۰ساله با طول ۴/۱۵ و عرض ا متر صندلی های مدل ویشبون با استراکچری از جنس چوب گردو با هررنگ دلخواه
 

ویژگی های فنی