میزعسلی سه تیکه بیلاود با رنگ کروم و رویه سنگی

ویژگی های فنی