مشاهده همه
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra

میز غذاخوری beloved با رویه سنگ طبیعی و پایه های فلزی آبکاری شده طلایی و PVD صندلی های متنوع و شیک با پایه های کروم یا گلد با نشیمنی فوق العاده راحت

ویژگی های فنی