مشاهده همه
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra

عسلی 3 تیکه با روکش گردو که در آن از پایه های فلزی  پوشش داده شده با رنگ الکترواستاتیک  و رویه  با کیفیت از جنس روکش گردو استفاده شده است.

ویژگی های فنی