مشاهده همه
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra

میزغذاخوری 6 تا 10 نفره مدل التراساوند با رویه شیشه ایی و صندلی هایی از جنس چوب راش و پارچه وارداتی

ویژگی های فنی