مشاهده همه
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra

میز غذاخوری new style با رویه سنگ طبیعی و پایه های فلزی آبکاری شده کروم وPVD صندلی های متنوع و شیک با پایه های کروم یا گلد با نشیمنی فوقالعاده راحت

ویژگی های فنی